…Θα ‘τα καλύτερα αν δεν σε γνώριζα, για να μη νιώθω το βάρος της απουσίας σου.